ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

မိုးမိတ္ မတ္ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္း၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစုိင္းခမ္းေကာ္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေမာင္တီ၊ မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္အဖြဲ႕သည္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲက ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

မဘိမ္းျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံ

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ခရိုင္၊မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖဳးပါတီ႐ုံးသို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္း၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင္႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေမာင္တီ၊ မိုးမိတ္ခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုးျမင့္ ႏွင္႔ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္လိႈင္တို႔အဖြဲ႔သည္
ယေန႔ (၂၃-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ပါတီနာယကႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း လူငယ္ေရးရာ၊ သတင္းမီဒီယာကိစၥ ရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားသို႕ ဆန္ (၁၀) အိတ္သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

(15-3-2018) ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လာရွိဳး – နမၼတူ လမ္းအပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ နားဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု နမ့္ကတ္ေက်းရြာနွင့္ (၁၉) မိုင္ ေက်းရြာ မ်ားမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအိမ္ေထာင္စု (၄၃) စုလူဦးေရ (၁၄၁) ဦးတို႕ ေ ခတၱေျပာင္းေရြ႕ ေနထိုင္ေသာ လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ေတာက္ေက်းရြာရွိကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျဖဴစင္ေမတၱာမူႀကိဳေက်ာင္းေဆာင္သို ့ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္(၁၀) အိတ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ီေကာ္မတီအဖြဲ႕တို႕ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ရွမ္းေျမာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ရွမ္းေျမာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ၁၃.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ မိုးမိတ္ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္နာယကနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ ႏွင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ား စုစုေပါင္း (၈၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္……
အခမ္းအနားတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု (၁၉) အုပ္စုအား ဥကၠဌတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

 

ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးသို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္း ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ    ဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ေလာက္ကို္င္ခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းရင္၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလ်ိဳေမာင္ေမာင္တို႔ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ (၈-၃-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္          စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း လူငယ္ေရးရာ၊ သတင္းမီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးးႏွင့္အဖြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

‘ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းေဒသ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတီ႐ုံး၌ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးး ေဒါက္တာလဆိုင္း၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴးး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၊ ကြမ္းလံုခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းရင္တို႔အဖြဲ႔မွ (၇-၃-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းအဖြဲ႔မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ သတင္းမီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

 

ကြမ္းလံု၊ မတ္ လ ၆ ရက္

ေႏြရာသီအားကစားသင္တန္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီဥကၠဌ ၿမိဳ႕နယ္အား/ကာ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေဘာလံုးနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္

 

(၂၇-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ညေန(၃) နာရီအခ်ိန္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု၌ ေႏြရာသီအားကစားသင္တနး္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဘာလံုး၊ ေဘာ္လီေဘာ ၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေအရိုးဗစ္၊ ျခင္းလံုး၊ လက္ေဝွ႕၊ အားကစားသင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
အဆုိပါ ေႏြရာသီအားကစားသင္တန္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ဇာေမာင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အား/ကာ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေဘာလံုးနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား (၁၉၅) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား မီဒီယာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပို္င္း ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလဆိုင္း ဘ႑ာေရးမွဴးဦးစုိင္းခမ္းေကာ္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိတို႔ပါဝင္ေသာျပည္နယ္အဖြဲ႕သည္ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္ကေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ပါတီတြင္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလဆိုင္းမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔သည္ ။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံဦးစိုင္းခမ္းေကာ္မွပါတီလူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား မီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ၂၅- ၂ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီ ( ၂၁ ) ပါတီေတြ႕ဆုံပြဲမွေကာက္နုတ္ခ်က္ ၇ ခ်က္ကိုဖတ္ၾကားခဲ႔သည္ ။