ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ႏွင့္ ကြမ္းလံုခရိုင္ပါတီမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ကြမ္းလံုခရိုင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားမ်ား ကိုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရို္င္ပါတီ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရာ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးလ်ိဴေမာင္မာင္၊ ဘဏၭာေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးရင္မာစန္း တုိ႔အားေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ၍ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၊ အရန္ေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ရွမ္း(ေျမာက္) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဝါဆိုလျပည့္ ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းပဲြကို ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ နံနက္ပိုင္းက လားရႈိးၿမိဳ႔ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

13659074_1039366382814719_2439964562698837526_n

USDP Shan – North 


 

သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ေ၀ဟင္ဓာတုဓမၼ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ သီေပါၿမိဳ႔လံုးကြၽတ္ သီလ႐ွင္ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပြဲႀကီးကို ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ မြန္းလြဲ (၂) နာရီအခ်ိန္က က်င္းပရာ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္ ဦးစီးေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ား၊ စည္းရံုးေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီရံုး၀န္ထမ္ မ်ားမွ သိိီလရွင္ (၄၁၅) ပါးအတြက္ ဆြမ္းဆန္ (၅ )အိတ္ ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကသည္။

THiBaw3

(more…)


ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ (၄) ခရုိင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (၆) ခရိုင္ရွိရာတြင္ ေက်ာက္မဲခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၄) ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိုးမိတ္ ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ လားရွိဳးခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၈) ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဇူလိုင္ (၁၀) ရက္တြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးၿပီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

SKK5

(more…)


မူဆယ္ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအခမ္းအနား က်င္းပၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ မူဆယ္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္က မူဆယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးခန္းမ၌ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီ အား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရာ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစိုင္းေမာင္လိႈင္၊ ခရိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးမိုင္းျမတ္ေအာင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းတို႔အား ေရြးခ်ယ္ ခဲဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လားရိႈးခရုိင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း

Lae Show6

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ လား႐ိႈးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ (၈) ရက္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လားရိႈးခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတန္ဂြန္း၊ ခရိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစိုး၀င္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးသန္းစိုးတို႔အား ေရြးခ်ယ္၍ ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္က် ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအား အာဟာရဒါနျပဳ

Thi Baw3

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္ ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဖြဲ႔စည္းထားရိွေသာ ၿဖိဳးေစတနာ႐ွင္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းရန္ႏိုင္ေအး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးရန္ျမင္႔ေဝတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႔သည္ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ နံနက္ (၆) နာရီခြဲအခ်ိန္က သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးသို႔ သြားေရာက္၍ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္က် ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ေပါင္မုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔ အစရိွသည့္ အာဟာရမ်ား ဒါနျပဳ လွဴဒါန္း ေကၽြးေမြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္အခ်ိန္ က သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္း ၀းခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

THi Paw2

(more…)


မိုးမိတ္ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းႏွင့္ ခရို္င္ေကာ္မတီျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပ

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ မိုးမိတ္ခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္နွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းဦး နွင့္ ေက်ာက္မဲခရိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ တို႔မွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

KMM5 KMM6

(more…)


မဘိမ္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ မိုးမိတ္ခရိုင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႔မွ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က မဘိမ္းၿမိဳ႔နယ္ လဝါရြာ အလကခဲြရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၈၃) ဦး၊ မူႀကိဳေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၂) ဦးတို႔အတြက္ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္ (၅၇) ဒါဇင္ႏွင့္ ေဘာပင္ (၁၈၃) ေခ်ာင္း တို႔အား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။