တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုျခင္း

 

မတ္လ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ရွမ္း(အေရွ႕)အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚတင္ေမ
ထြန္း၊ခရိုင္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္း၊ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားလိုက္ပါ၍ ယမန္ေန႔(၂၇.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းကိုးေက်းရြာအုပ္စုရိွဝမ္ကဲ(၂)ရွမ္းရြာ၊မာမိုတာ(၂)လားဟူရြာ၊နားမြန္းလားဟူရြာ၊ေမာရွက္လားဟူရြာ၊ေမာရွက္အရိုးလားဟူရြာ၊ကူေလာင္(၁)+ကူေလာင္(၂)
လားဟူရြာ၊နမ့္တြန္လားဟူရြာႏွင့္ေဟြဆာအာခါရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခ့ဲၾကၿပီးေဒသခံပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ရင္းနီးပြင့္လင္းစြာေတြ႕ၾကံဳခ့ဲၾကသည္။

ဆပ္လက္ျပီး ေသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊လူမူေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၾကၿပီး နားမြန္းရြာမွ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေသာလူနာ(၄)ဦးအား ေခၚေဆာင္လ်က္တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးသို႔ ည(၂၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိ%E

တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအ စည္းအေဝးက်င္းပ

 

မတ္လ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ /ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ႐ွမ္းအေ႐ွ႕အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚတင္ေမထြန္း ၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ဦးႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ယမန္ေန႔ (၂၅.၃.၂၀၁၉)ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ ေတြဆံုခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ျပီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၏ လႈပ္ရွားေနမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

မိုင္းျဖတ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ရပ္ေက်းစည္းရုံးေရးမွဴးမာ်း နိုင္ငံေရးသင္တန္း(၁/၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

 

မတ္လ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ ့ပုိင္း) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္
ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးတြင္(၂၅.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၄၀)အခ်ိန္၌ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား နိင္ငံေရးသင္တန္း(၁/၂၀၁၉)ဖြင့္ပြဲအ
ခမ္းအနားကို စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီ၀င္ ၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း ၊ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးအားဖာတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မိုင္းျဖတ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔၀င္းမွ သင္းတန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မိုင္းခတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံေရးမြမ္းမံသင္တန္း (၁/၂၀၁၉ ) သင္တန္းဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

 

မတ္လ၁၁

ယမန္ေန႔ (၁၁-၃-၂၀၁၉) ရက္ေန ့ နံနက္ (၉) အခိ်န္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း) မိုင္းခတ္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

နုိင္ငံေရးမြမ္းမံသင္တန္း ၁/၂၀၁၉ ရက္တို သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို ့ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းမုန္ ့တို ့မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားျပီး သင္တန္းသို ့ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ ့ဝင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာင္မတီဝင္မ်ား လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၅၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ႀကသည္။

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခိုတာေက်းရြာတြင္အားကစားပစၥည္းလွဴဒါန္း ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္း သင္ၾကားေပး

 

မဘိမ္း မတ္ ၁၁

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ၊ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းလင္းတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ခိုတာေက်းရြာတြင္ (၁၈)ႀကိမ္ ေျမာက္ အဝတ္ေလွ်ာ္ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာ ရည္ျပဳလုပ္နည္းကို သင္ၾကားေပးခ့ဲရာ အမ်ဳိးသမီး ၃၅ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ေက်ာက္မဲျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

ေက်ာက္မဲ မတ္လ ၅ ရက္

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ ။

အခမ္းအနားသို႔ ခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေကာင္းစိန္ ၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္ေဇာ္နွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးခင္ဇာေမာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးနွင္႔ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်း/ေက်းရြာပါတီဥကၠဌနွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔သည္ ။

မဘိမ္းျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

 

မဘိမ္း မတ္လ ၄ရက္
မဘိမ္းျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီရုံးတြင္ က်င္းပရာ မိုးမိတ္ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္လိွဳင္ႏွင့္ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေဇာ္လြင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီနာယကမ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား လူငယ္ေရးရာအဖဲြ႕ဝင္မ်ား အင္အား ၄၀ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ခရိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌတို႔က ပါတီစည္းရံုးေရး ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို ႔ေဆြးေႏြးမွာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

မိုင္းျဖတ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ျမိဳ႕နယ္ EC လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ က်င္းပ

 

ယမန္ေန႔ (၂၆.၂.၂၀၁၉) ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ မုိင္းျဖတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လစဥ္ပံုမွန္ EC မ်ား အစည္းအေဝးကို (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးကို စတင္ခဲ့သည္။

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းထမနဲထုိးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

 

မိုးမိတ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ မိုးမိတ္ျမိဳ႕နယ္ (ဒုတိယ) အၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းထမနဲထုိးျပိဳင္ပြဲကုိ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားဝင္း၌က်င္းပရာ အသင္းေပါင္း ၁၄ သင္းပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကုိက်င္းပခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ထမနဲထိုး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္ျမင့္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တစ္သင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

သီေပါၿမိဳ႕ ေအာင္ေတာ္မူေစတီ ထီးတင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ရပ္ကြက္ေပါင္းစံု ထမနဲထိုး ျပိဳင္ပြဲက်င္းပ

 

သီေပါ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈

ယမန္ေန႔ (၁၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ မြန္လြဲ ၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္က ေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္ ေဂါပက အဖြဲ႔က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ထမင္းနဲၿပိဳင္ပြဲကိုက်င္းပရာ ရပ္ကြက္လုပ္သားျပည္သူမ်ားမွ (၁၄) သင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ျပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္စဥ္အတြင္း ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမူ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ႐ွမ္းယဥ္ေက်းမႈ႕ အဖြဲမ်ားကလည္း အိုးစည္ဒိုးပတ္မ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ပါသည္။