ျပည္နယ္ပါတီ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းေဝး က်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အပတ္စဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာ (၁၆) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

u-yar-wan-jone

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံမွ ယခင္ (EC) အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳ ျခင္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၉/၂၀၁၆) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ အလႊဲအေျပာင္းအတြက္ ပါတီပံုေသပိုင္ပစၥည္းစာရင္းႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ား စနစ္တက်ျပဳစုသြားရန္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အရန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ မ်ားမွ ေရးရာအလုိ္က္အသီးသီးေဆြးေႏြးတင္ျပကာ (၁၅း၀၅) အခ်ိန္တြင္ အစည္းအေ၀းကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး အစည္း အေ၀းသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္၊ အရန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply