ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႔ရွိ ခိုလႈံရာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ အေႏြးအက်ႌ၊ လူနာသုံးကုတင္၊ ေမႊ႔ရာ၊ ေအာက္စီဂ်င္အိုးႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ တစ္ထပ္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး ႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီနီဝင္း တို႔သည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးညြန္႔လိႈင္ ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးညြန္႔ဦးႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္ နံနက္(၉)နာရီ(၃ဝ)မိနစ္အခ်ိန္က ဟသၤာတၿမိဳ႔၊ ခိုလႈံရာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ေရာက္ရွိရာ ရိပ္သာတာဝန္ခံ ကိုထြန္းဝင္းေအာင္ႏွင့္ မသင္းေရႊဇင္လိႈင္တို႔ မွ ရိပ္သာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား၊  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

new-picture-2

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔က ခိုလႈံရာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ အေႏြးအက်ႌမ်ား၊ လူနာသုံးကုတင္(၁)လုံး၊ ေမႊ႔ရာ (၁)ခု၊ ေအာက္စီဂ်င္အိုး(၁)လုံးႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ တစ္ထပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္အတြက္ အလွဴေငြ မ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ရိပ္သာတာဝန္ခံ ကိုထြန္းဝင္းေအာင္ႏွင့္မသင္းေရႊဇင္လိႈင္ တို႔က လက္ခံရယူၿပီး ေနာက္ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ခိုလႈံရာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာရွိ အဘိုးအဘြား မ်ားအား အေႏြးအက်ႌမ်ား တစ္ဦးခ်င္း လိုက္လံေပးအပ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈ႕ အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply