အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ကုန္တင္ေလယာဉ္တစ္စီး ေျပးလမ္းေခ်ာ္ ပ်က္က်

trigana-air-skids-off-runway

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ကုန္တင္ေလယာဉ္တစ္စီး ေျပးလမ္းေပၚ အဆင္း၌ လမ္းေခ်ာ္ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းက ေလာင္စာဆီမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ေလယာဉ္သည္ ပါပူအာရွိ ဝါမီနာ ေလဆိပ္သို႔ အဆင္းတြင္ ေျပးလမ္းမွ ေခ်ာ္ထြက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေလယာဉ္ကို Trigana ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္သည္။

“အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈေတာ့ မရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ေလာင္စာဆီေတြလည္း ေဘးကင္းပါတယ္”ဟု ေလဆိပ္ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ အဆိုပါ ေလယာဉ္သည္ ပါပူအာရွိ ဆန္တာနီ ေလဆိပ္မွ စတင္ပ်ံတက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝါမီနာ ေလဆိပ္သို႔ အဆင္းတြင္ ေလယာဉ္မွာ ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ေျပးလမ္း ၃၃ ေပၚထိ ေခ်ာ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ေလယာဉ္ ရပ္တန္႔သြားသည့္ ေနရာသည္ မူလဆင္းရန္ သတ္မွတ္ေနရာမွ ၂ ကီလုိမီတာမွ် ကြာေဝးသည္။

ေလယာဉ္မွဴး၊ တြဲဖက္ေလယာဉ္မွဴးႏွင့္ အဖဲြဲ႕သားမ်ားက ေလယာဉ္ကို စြန္႔ခြာႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အသင့္ေစာင့္ေနသည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က စတင္ေလာင္ကၽြမ္းစ ျပဳေနသည့္မီးကို အလ်င္အျမန္ ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေလယာဉ္၏ ဘယ္ဘက္အင္ဂ်င္မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသည္။

ေလယာဉ္ေပၚတြင္ ေလာင္စာဆီ၊ ဆန္ႏွင့္ သၾကား ၁၄ တန္မွ် တင္ေဆာင္လာၿပီး ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ မီးမကူးခဲ့ေခ်။ ေလယာဉ္ေပၚမွ ေလာင္စာဆီမ်ားကို အျခား ကုန္တင္ေလယာဉ္ တစ္စီးထံ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေပးခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Ref: Channel News Asia


Leave a Reply