ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ေဒၚလာေငြပမာဏတိုးျမႇင့္ေပးရန္ေတာင္းဆို

တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေငြလဲေကာင္တာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“လုပ္ငန္းအေသးကကိစၥမရွိဘူး။ လုပ္ငန္းႀကီးရင္ စာရင္းေလွ်ာ႔ျပတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္တဲ့ ႏႈန္းက ေဈးကြက္အရ ကိုင္ေဆာင္ရတဲ့ပမာဏထက္ အရမ္းနည္းလြန္းေနတဲ့အတြက္ ေငြပမာဏသုံးေသာင္းအထိ တိုးေပးရင္ စာရင္းလည္းလိမ္စရာမလို၊ လုပ္ငန္းလည္း ပိုသြက္သြားမယ္” ဟု ေငြလဲေကာင္တာ လုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္၌ ပုဂၢလိကေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္စေပးခဲ့ၿပီး ေငြလဲေကာင္တာတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းသာအမ်ားဆုံး ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာအေရာင္း အဝယ္ေဈးကြက္မွာ ပိုမိုႀကီးမားလာေသာေၾကာင့္ ေငြလဲေကာင္တာအမ်ားစုမွာ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ကိုင္ေဆာင္ရကာ စာရင္းမ်ားျပရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာလုပ္ငန္းမ်ား ေဈးကြက္ဖြံၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ၫႊန္းႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း သုည ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း မူေဘာင္ကိုခ်ဲ႕ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ေငြပမာဏကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းမူေဘာင္ကန္႔ထားသည့္အတြက္ ပုဂၢလိက ေငြလဲေကာင္တာမ်ားက ဘဏ္မ်ားကို ေဒၚလာေရာင္းရာတြင္ အျမတ္ေငြနည္းနည္းသာရသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေငြလဲေကာင္တာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေငြလဲေကာင္တာလိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၄၆ ခုရွိၿပီး ေငြလဲ ေကာင္တာေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေငြလဲေကာင္တာ လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈမွာ ရန္ကုန္တြင္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၂၈၆ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

The Voice


Leave a Reply