နယ္သာလန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ပ်ံသန္းဖြယ္ရွိ

13081804_1136480829709399_320826700_n

နယ္သာလန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမႈမ်ား အျပန္အလွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရၾကား သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္က တရားဝင္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသျဖင့္ နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Royal Dutch KLM ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕စတင္ ပ်ံသန္းဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း လိုင္းေတြ တုိက္႐ိုက္ပ်ံသန္းဖို႔အ တြက္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေလေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ နယ္သာလန္ က ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ျပည္တြင္းကိုတိုက္႐ိုက္ပ်ံ သန္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လမ္းဖြင့္လိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ။ တုိက္႐ိုက္ပ်ံသန္းမႈကိုေတာ့ ခရီးသည္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး စတင္သြား ဖို႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္သစ္အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေလေၾကာင္းပို႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ တြန္းအားေပး ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမႈမ်ား၌ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ခံစားရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ နယ္သာလန္မွ ျမန္မာသို႔ တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းေသာ ခရီးစဥ္မရွိေသးဘဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ ေလေၾကာင္း မွတစ္ဆင့္ ပ်ံသန္းသည့္ ခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕သာ ရွိကာ ယခုစာခ်ဳပ္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး(၇)ႀကိမ္အထိ တုိက္႐ိုက္ ပ်ံသန္းမႈကို စတင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ နယ္သာလန္အ ေျခစိုက္ Royal Dutch KLM ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ျမန္ မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း (MNA)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္ မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း (MAI)၊ ေရႊ ျမန္မာေလေၾကာင္းလိုင္း(GMA) တို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက ခရီးစဥ္ သစ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply