ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႔စည္းပြဲ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသန္းေဌး တက္ေရာက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမ်က္ႏွာ စုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႔စည္းျခင္းအခမ္း အနားကို ဇြန္လ (၂၇) ရက္ ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးသန္းေဌး၊ တိုင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားမွ ပါတီကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ၁၇၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးကိုအပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ ပထမပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ အစုအဖဲြ႕စာတမ္းမ်ား တင္ျပျခင္း၊ အျပန္အလွန္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို သိရသည္။

ပါတီ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၄) ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ရည္ ရြယ္ခ်က္အပိုဒ္(၅၁)အရျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးႏွင့္ ပါတီျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ေလာင္းမ်ား၊ ရပ္ ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ အဖြဲ႕မ်ား မွ ပထမေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစီသည္ မ်က္ႏွာ စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း ႏုတ္ထြက္ ျခင္း၊ ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ား၊အရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းအတည္ျပဳ ျခင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္း ေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး အမည္ စာရင္း အတည္ျပဳေၾကညာျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွျမင့္ထြန္း(ျမန္ေအာင္)

Photo – Ko Zaw fb


Leave a Reply