ေရတာရွည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀း က်င္းပၿပီးစီး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေရတာ႐ွည္္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သဘာပတိႀကီးႏွင့္ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု (၅၉)အုပ္စုမွ စည္းရံုးေရးမွဴးႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရမွဴးမွ အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴးမွ စာတမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္အဖြဲ႔ (၅၅)ဦးမွ သဘာပတိေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္ (၁၅) ဦးအား ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အရန္ ေကာ္မတီဝင္ အသစ္ (၁၅)ဦး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံမ်ားမွ သဘာပတိ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိ သစၥာျပဳျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံအဖြဲ႔ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ သဘာပတိမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Usdp Yedashe


Leave a Reply