ဗဟန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်း မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးစတင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္/ေက်း မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးပြဲကို ေမလ (၄) ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေပါင္းသံုးရပ္ကြက္မွ ပါတီဝင္ စုစုေပါင္း (၈ဝ) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးက ပါတီအဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ပံုကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ပါတီမွခ်မွတ္ထားသည့္ မူငါးခ်က္ႏွင့္အညီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပထမအဆင့္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအနက္ (၁ဝ) ဦးကို စတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦး၊ အရန္ ငါးဦးကို ရပ္ကြက္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယူဒီေန


Leave a Reply