ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ အမ္းၿမိဳ႔နယ္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု

 

ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားတို႔သည္ .ယေန႔ ( ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္) နံနက္ပိုင္းက အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တန္းတင္ေက်းရြာ၊ တလိုင္းေတာက္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုံၾကသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ တို႔မွ မိမိတို႔ပါတီအစိုးရလက္ထက္တုန္းက ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီအေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားထိအေရာက္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးတင္ေအာင္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း) က မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ကို မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္သားမ်ားကသာ ခ်စ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ အေပၚ အျခားၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား ခ်စ္သည္ဆိုျခင္းမွာ မိမိတို႔ ၿမိဳ႔နယ္သားမ်ား မုန္းသည္ဆိုျခင္းေလာက္ မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ မိမိအေနျဖင့္ ေဒသခံျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုင္းအား ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ေၾကာင္း၊ ဤေဒသ၏ အက်ဳိးအတြက္ မိမိအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရပါက အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Nay Cho Thway


Leave a Reply