ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြးႏွင့္မိသားစု က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ေငြက်ပ္ ၁ဝသိန္းသြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ မိသားစု ေနျပည္ေတာ္ရွိ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားသူမ်ားကြန္းခိုရာ က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၏ ေဝယ်ာဝစၥအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းကုိ ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ ညေနက သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ယင္းလွဴဒါန္းေငြ က်ပ္ ၁ဝ သိန္းကုိ က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း(ၿငိမ္း) (ဒုတိယ ဥကၠ႒-၂)ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေသာင္းျမင့္ (ျငိမ္း)တို႔က လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာျဖစ္ေပၚလာပံု အက်ဥ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလွဴရွင္မိသားစု အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း(ျငိမ္း) (ဒုတိယဥကၠ႒-၂)က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

က႐ုဏာကမၻာဘိုးဘြားရိပ္သာကုိ တိုင္းျပည္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားနားခိုရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစျပဳတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွတိုင္းျပည္အတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အျပင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမွ တိုင္းျပည္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားအား လံုးကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပန္ လည္၍ ေက်းဇူတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္(ၿငိမ္း)က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစီးကာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း က႐ုဏာ ကမၻာဘိုးဘြားရိပ္သာမွ သိရသည္။

အဆိုပါဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းအဘိုးမ်ားႏွင့္ အဘြားဦးေရ စုစုေပါင္း ၉ဝ လာေရာက္ နားခိုလ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ အဘိုးအဘြား ေနထိုင္ေရး၊ စားေရးေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစရွိသည့္ ေဝယ်ာဝစၥ အရပ္ရပ္တို႔အတြက္ အလွဴရွင္ မ်ား၏ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိၿပီး ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားကလည္း လွဴဒါန္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသကဲ့သို႔ ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္မ်ိဳးေဌး သား ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္ဇင္လင္း၊ ေမာင္သုတဆန္း၊ ဗိုလ္သုတ ေတဇတပ္မေတာ္(ေရ) (D.S.A) ဗိုလ္ေလာင္းပိုင္ဟိန္းခန္႔တို႔မိသားစု က ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ ညေနပိုင္းက လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။

သာလွ(ပ်ဥ္းမနား)


Leave a Reply