မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အပတ္စဥ္ အစည္းအေဝးကုိ ႏို၀င္ဘာ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဦးစြာ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးက ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပ ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ အစည္းအေဝး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ပဏာမ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး လူမွန္ေနရာမွန္ တာဝန္ေပးအပ္ေရး၊ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကေရး မွာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းၫြန္႔ေအာင္က ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ဝင္စာမ်ားကုိတင္ျပၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ နတ္မေတာင္သုိ႔ ေျခက်င္ေတာင္တက္ခရီးစဥ္ ခ်ီတက္မည့္အစီအစဥ္ မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီဒီယာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၏ ပညာထူးခြၽန္ သားသမီးမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ အျခားပါတီသတင္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ား ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးပုိ႔ေရး ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေတာင္တက္ခရီးစဥ္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီပုိင္ပစၥည္းကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ေဇာ္ျမင့္(မေကြး)


Leave a Reply