မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံး၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္လာေစရန္ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာက႑ အစည္းအေဝး က်င္းပ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ က႑အစည္းအေဝးအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေအာက္တုိဘာ (၂၃) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီခြဲမွ ညေနပိုင္းအထိ က်င္းပခဲ့သည္။

14657542_560367584160982_5286030586752783308_n

အစည္းအေဝးသို႔ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာက႑၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တာဝန္ခံ အသီးသီးမွ ၎တို႔ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာလုပ္သူ လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမရွိေစေရး အတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းရရွိ ေစေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာမ်ား၊ လယ္ယာသုံး စက္မႈနည္းပညာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အကုန္အက် သက္သာစြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို လုံေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား အစရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ လာသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ (ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ) ထံ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တာဝန္ခံမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ (ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာ တာဝန္ခံ)၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တို႔ႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ ခုနစ္ခ႐ိုင္ ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ က႑တာဝန္ခံ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ


Leave a Reply