ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ေညာင္ပင္ရပ္၊ အလယ္လမ္း ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေညာင္ပင္ရပ္၊ အလယ္လမ္း ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီ (၁၅)မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ေညာင္ပင္ရပ္ ဆြမ္းေလာင္းဓမၼာ႐ုံလမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး မတည္အလွဴရွင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင္ႏိုင္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

new-picture-1

ဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင္ႏိုင္လင္း၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ေဒၚခင္ျမတ္ေမာ္၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးညြန္႔လိႈင္၊ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးျမင့္သိန္းဦး တို႔က ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး၊ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ႕သည္။

new-picture-4

ထို႔ေနာက္ အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း တည္ရွိသည့္ ေညာင္ပင္ရပ္ ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ေညာင္ပင္ရပ္အလယ္လမ္းအား ကတၲရာလမ္းအျဖစ္ခင္းေပးခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ အဆိုပါကတၱရာလမ္းမွာ ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုေကာင္း မြန္သည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္သူ/ရပ္ကြက္သားမ်ားမွလည္း ကြန္ဂရစ္လမ္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း  သို႔ျဖစ္၍ ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးတြက္ မတည္ေငြအျဖစ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမွလည္း ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေပးခ့ဲေၾကာင္း ရပ္ကြက္ သူရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားကလည္း ကြန္ဂရစ္လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ေၾကာင္း၊ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ  ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသူအားလုံးအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းအရွည္ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္လည္း ဝိုင္းဝန္းထိမ္းသိမ္းၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တူသူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင္ႏိုင္လင္းကတင္ျပျခင္း၊ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ လမ္းကုန္က်စရိတ္စာရင္းရွင္းတမ္းအား လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးလွေဌးက ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက လက္ခံရယူသည္။

အဆိုပါ ေညာင္ပင္ရပ္၊ အလယ္လမ္း ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္မွာ အရွည္(၂၉၃၂)ေပ၊ အက်ယ္(၁၈)ေပ၊ ထု(၉) လက္မရွိၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္တာကာလမွစ၍ ဟသၤာတခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က ညိႇႏိႈင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးကာ စည္ပင္သာယာမွထည့္ဝင္ေငြ ေစတနာရွင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ား စုစုေပါင္း ထည့္ဝင္ေငြ မ်ားျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ႀကီးၾကပ္၍ လမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply