ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) အႀကိဳညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) အႀကိဳညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္) နံနက္ (၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္နာရီအခ်ိန္တြင္ ပါတီဌာနခ်ုပ္ အစည္းအေဝးခန္းမၾကီးတြင္ က်င္းပသည္။

???????????????????????????????????? _DSC1825

အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဌးဦး၊ သူရဦးေအးျမင့္၊ ဗဟိုအႀကံေပးမ်ား၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

????????????????????????????????????

 

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတီအျဖစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ သူရဦးျမင့္ေမာင္၊ သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ထြန္း ႏွင့္ ဦးလွသိန္းေဆြတို႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီး အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးဆန္းညြန္႔ေဆာင္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

????????????????????????????????????

 

အစီအစဥ္အရ သဘာပတိမ်ားေနရာယူျခင္း၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ပါတီညီလာခံက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းမွ ပါတီညီလာခံက်င္းပေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား အစုအဖြဲ႔မ်ား စုဖြဲ႔ထားမႈ၊ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေဆြးေႏြးရမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ မည့္ေနရာမ်ား စီစဥ္ထားရွိမႈ၊ တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္အလိုက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္မည့္အခန္းမ်ား စီစဥ္ထားရွိမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


Leave a Reply