ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး မ်ားယခုလ ၃ ရက္တြင္စတင္က်င္းပ

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ယခုလ ၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ ေၾကာင္း သိရသည္။
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားက လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားခ်ိန္တြင္ ၄င္း တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍တင္ျပသြားရန္ရွိ ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။
”အစည္းအေဝးတက္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေခၚ ထားၿပီးပါၿပီ။ စစ္ေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စံုသေလာက္ရွိေန ပါၿပီ။ အစည္းအေဝးမွာ ေကာ္မတီေတြက သူတို႔လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးစရာေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အထူးအစည္းအေဝးတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ ဆိုျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပသည့္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ယခင္အႀကိမ္မ်ားထက္ အဆိုႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား ပိုမိုလာႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခုလ ၃ ရက္တြင္စတင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီး ဆံုးမည့္ရက္ အတိအက်ကိုခန္႔မွန္း၍ မရေသာ္လည္း ယခုလ လယ္အထိက်င္းပရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုကိုရရွိထားၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔ကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား အသီးသီးရရွိ ထားသည္။

Rakhine New Agency


Leave a Reply