အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို ႐ုတ္သိမ္းမည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းမည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၾသဂုတ္ (၁) ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း၊ ပဥၥမေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀လုံၿခဳံမႈထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အေလးထား ျပဌာန္း ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ကာလႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့သျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္  ဦးဘရွိန္က ေျပာသည္။

“အခုလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ကာလနဲ႔မညီေတာ့တာ တပုိင္း၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထား ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔က ပုိၿပီးအေရးပါလာတာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။”

ဦးဘရွိန္၏ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ဖ်က္သိမ္းရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“အဲဒီအခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးအေျခေနေတြေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေခတ္နဲ႔လည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိေတာ့သလုိ၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကုိ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ႏုိင္တဲ့ မတရားျပဳက်င့္မႈေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ယခုဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့တာပါ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မဇၥ်ိမ

 


Leave a Reply