ကုန္း၊ ေရ ႏွစ္သြယ္ ပ်ံသန္းသြားလာႏိုင္သည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေလယာဥ္ကို တ႐ုတ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသ

ကုန္းေပၚ၊ ေရေပၚ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ပ်ံသန္းသြားလာႏိုင္မည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေလယာဥ္ႀကီးကို တရုတ္တို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။

368C3B9F00000578-0-image-a-63_1469367628485

ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၼဏီမ်ားေပၚတြင္သာ အလြန္အမင္း မီွခိုေနရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။

AG600 ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆိုပါ ေလယာဥ္သစ္ကို ႏိုင္ငံပုိင္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း AVIC က ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္က ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ က်ဴဟိုင္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားဆံုးအကြာအေ၀း ကီလိုမီတာ ၄,၅၀၀ (မိုင္ ၂,၈၀၀) ပ်ံသန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အဆုိပါ ေလယာဥ္ကို ေတာမီး ၿငိမ္းသတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တရုတ္အစိုးရက ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဘိုးအင္း ၇၃၇ ေလယာဥ္အရြယ္အစားခန္႔ ရွိေသာ ယခုေလယာဥ္ႀကီးသည္ ေရျပင္မွ ဆင္းတက္ႏိုင္ရန္ တည္ ေဆာက္ထားေသာ ယခင္အျခားေလယာဥ္မ်ားထက္ ပိုမိုႀကီးမားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ကိုးကား ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ယခု ေလယာဥ္သည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်မႈပိုင္းတြင္ လြန္စြာအသံုး၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါသတင္းဌာန က ေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima

 


Leave a Reply