ဖိလစ္ပုိင္ကို အႏိုင္ေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တ႐ုတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္

South-China-Sea_1

ေပက်င္း၊ ဇူလိုင္ ၁၃

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား တ႐ုတ္က မပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက   ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

တရား႐ုံး၏ စီရင္ထုံးေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ျပင္အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေပၚ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းသြားဖို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး သည္ဟိတ္သို႔ တင္ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သည္ဟိတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ ခုံ႐ုံးက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းေရျပင္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းအရ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာမွ မရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခုံ႐ုံး၏ စီရင္ထုံးသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွစ္ႏိုင္စလုံး လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကုလသမဂၢပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒသေဘာတူညီမႈအရ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

-Ref; BBC


Leave a Reply