တပ္မေတာ္သားမ်ား သက္တမ္းျပည့္ စစ္မႈထမ္းေစလိုဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္သားဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သက္တမ္း ျပည့္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

13494750_1249258348441984_8813315706018200035_n

တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေၾကာင့္ၾကမႈကင္းစြာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအ၀၀အ တြက္ အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ အမႈအခင္း ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အသက္ျပည့္သည္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား၊ သာမန္သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစားမ်ားအား သက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈႈင္ က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ ဗထူးၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ စစ္ရာထူးခန္႔ ထားေရးခန္းမေဆာင္၌ အရာခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမွ သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႔ဆံု အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Standard Army တည္ ေဆာက္မႈတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ေရးသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ျမန္မာ သဒၵါအေရးအသားမ်ား မွန္ န္ေရး၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု မွန္ကန္ေရးမ်ား အေလးထား လိုက္နာ ၾကရန္လိုအပ္ကာ ဦးစီး တာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ အေလးထား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကား သည္။

 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ နံနက္က အထက္ပါေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ အမွတ္(၃) စစ္တုိင္းမွဴး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ၌ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္စိုက္္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား၌ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လွဲမႈမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ တစ္စံု တစ္ရာ ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ပါကလည္း ေအးခ်မ္းစြာ ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ၾကား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ေျပာသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply