ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္ဟုဆို

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ၎င္း၏အာဏာကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ယခုလကုန္တြင္ က်င္းပမည္ဟု KCNA သတင္းက ဇြန္ (၉) ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ၿပံဳယမ္း၌ ဇြန္ (၂၉) ရက္တြင္ က်င္းပ မည္ဟု KCNA သတင္းက ေျပာသည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အဓိကေဆြးေႏြးမည့္ ေၾကာင္းအရာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေခ်။ ေျမာက္ကိုရီးယားပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစည္းအေ၀းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ရက္ၾကာက်င္းပ၍ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္က အလုပ္သမားပါတီညီလာခံကို ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ကို ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

ယခုလကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၎ကို ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တရား၀င္အပ္လိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ေလ့လာ ေနေသာ ပါေမာကၡ Yang Moo-Jin ကေျပာ သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ေမလတြင္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ပါတီညီလာခံတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အဓိကထား၍ ငါးႏွစ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းကို ကင္ဂ်ံဳအန္က ခ်ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ပါလီမန္အစည္းအေ၀းတြင္ DPRK အစိုးရ၏ မူ၀ါဒကို အတည္ျပဳၿပီး အစိုးရ၏ေပၚလစီႏွင့္ အစိုးရအတြင္း ေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု Yong Moo-Jin က ေျပာသည္။

Democracytoday


Leave a Reply