ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ ေက်းရြာပါတီေကဒါမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး/စကုျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး နွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔က ေပါင္းရြာေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာပါတီဝင္ ေကဒါမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ေအာက္ေျခပါတီေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ျပီးေရွ႕ဆက္ ရမည့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားကာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ က်စ္လစ္
ခိုင္မာစြာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Sapal Min


Leave a Reply