ေစခိုင္းႏိုင္ေသာ Zenbo အမည္ရွိ စက္႐ုပ္ငယ္ကို 599 ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္

13321834_996586940455592_5526576812426254456_n

ေစခိုင္းႏိုင္ေသာ Zenbo အမည္ရွိ စက္႐ုပ္ငယ္ကို 599 ေဒၚလာျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asus မွ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစက္႐ုပ္မွာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ေဆာ့ကစားျခင္း၊ ပံုျပင္မ်ားေျပာျပျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခြဲေပးျခင္း အစရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၉ ျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းသို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asus ၏ Chairman ျဖစ္သူ Mr.Johnny က ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တု႔ိရည္မွန္းခ်က္က အိမ္မႈကိစၥဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးကို Robotic computing အျဖစ္နဲ႔ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစက္႐ုပ္ငယ္ကို ထိုင္ဝမ္တြင္ ယေန႔စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ Zenvoluatin အခမ္းအနားတြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Zenbo အေနျဖင့္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်သြားမည့္အခ်ိန္ကို အတိအက် မသိေသးေပ။

 

-Ref; internetjournal


Leave a Reply