ေခါင္းေဆာင္အသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း တာလီဘန္အဖြဲ႕ ေၾကညာ

75278258

အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဉ္၏ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ား။

 

အာဖဂန္နစၥတန္ တာလီဘန္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားက ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို တင္ေျမႇာက္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ေမ ၂၅ ရက္တြင္ တာလီဘန္တို႔၏ မိမိတို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေမာ္လဝီ ဟိုင္ဘာတူလာ အက္ခြန္ဇာဒါက ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အက္ခြန္ဇာဒါသည္ ေသဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မူလာ အက္ခ္တာ မန္ဆာ၏ ေနရာကို ဆက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မန္ဆာသည္ ပါကစၥတန္ပိုင္နက္ထဲတြင္ ခိုေအာင္း ေနစဉ္ အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဉ္တစ္စီး၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ ေထာက္လွမ္းေရးက အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဉ္တစ္စီးသည္ ဘာလိုခ်ီစတန္ရွိ ကားတစ္စီးကို ေမ ၂၁ ရက္က တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးတြင္ မန္ဆာ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာလီဘန္တုိ႔ကလည္း ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ဆံုး႐ံႈးလုိက္ရေၾကာင္း အတည္ျပဳ ဝန္ခံခဲ့သည္။

အက္ခြန္ဇာဒါသည္ တာလီဘန္ကို မန္ဆာ ဦးေဆာင္စဉ္က လက္ေထာက္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ တာလီဘန္တို႔၏ ေၾကညာခ်က္အရ အက္ခြန္ဇာဒါ လက္ေအာက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ မူလာအိုမာ၏ သားျဖစ္ေသာ မူလာ မိုဟာမက္ ယာကြတ္က ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ကြပ္ကဲသြားမည္ဟု သိရသည္။ တာလီဘန္တြင္ ဆီရာဂ်ဴဒင္း ဟက္ကြာနီသည္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရွိေနရာ အက္ခြန္ဇန္ဒါ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ႏွစ္ဦးအၿပိဳင္ ထားရွိမည့္သေဘာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

-Ref: BBC


Leave a Reply