ေသာက္သံုးေရအဆင္ေျပေစေရး ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာမူ၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက အုန္းပင္ဆိပ္အုပ္စု၊ ေပပင္ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ လႈဒါန္းမႈတြင္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ (၁၆-၅-၂၀၁၆)

 


Leave a Reply