ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး တံတားဦးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း မိုးသီးေၾကြက်ျခင္း၊ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

????????????????????????????????????

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ (၁၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အုန္းျမင့္(ၿငိမ္း)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသန္းထြန္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေခတၱ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသိဂႌေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ တံတားဦးၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းမင္းထြန္းႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီလ (၂၂)ရက္ေန႔က မိုးသီးမ်ား ေၾကြက်ျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ သဲေမာင္းကန္ေက်းရြာ ရွိ အလင္းတန္းပရဟိတ လူမႈကူညီေရးအသင္းဓမၼာ႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

????????????????????????????????????

ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက မိမိအေနျဖင့္ မိုးသီးမ်ား ေၾကြ က်ျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားရွိသည္ဟု သိရွိရ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနႏွင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ထိုက္သင့္သည့္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ လာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ၿပီးအေျခအေနမွ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရေဘး၊ မီးေဘး၊ ေလေဘးစသည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္တိုင္းလည္း ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိတ္ဓါတ္ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္၊ ပိုမိုတိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ေန သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရ၍ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွလည္း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈအား ဝိုင္းဝန္း ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေျပာၾကားပါသည္။

????????????????????????????????????

ယင္းေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အုန္းျမင့္(ၿငိမ္း)တို႔မွလည္း အသီးသီး အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း (၅ဝ)အား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းရာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရပ္ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးတို႔က လက္ခံရယူသည္။

သဲေမာင္းကန္ေက်းရြာရွိ ရန္ေအာင္ျမင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ကန္ႀကီးေက်ာင္း၊ ပ်ဴကန္ရွိ ေဇယ်သိဒိၶဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာသြပ္မ်ားအားလည္း တြက္ခ်က္၍ ရရွိ ပါက ေပးလွဴႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply