ျပည္ထဲေရးႏွင့္ လ၀က အရာရွိႀကီးမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ႏွင့္ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ား ကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာကန္႔သတ္ပိတ္ ပင္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမိေျမလံုၿခံဳေရးဌာနက ဇူလိုင္  ၁၀ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ကို  ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အမိေျမလံုၿခံဳေရးဌာန ၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ခ္ပြန္ပီယိုထံ အေမရိကန္လူ ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား  ဥပေဒႏွင့္ အညီအသိ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံရွိ ေကာင္စစ္၀န္အရာရွိမ်ားကို  သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာကန္႔သတ္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံက သင့္ေလ်ာ္သည့္ တံု႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက ယခုကန္႔သတ္အေရးယူမႈထက္ ပိုမုိက်ယ္ ျပန္႔လာ ႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသီးျခားကန္႔သတ္ပိတ္ ဆို႔မႈတြင္ အထက္ပါ၀န္ႀကီးဌာန   ႏွစ္ခုမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္  အထက္အရာရွိႀကီး မ်ား (၀န္ႀကီး ႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး) ၎တို႔၏ မိသားစု  ၀င္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အလုပ္သေဘာ  ႏွင့္ အလည္အပတ္ဗီဇာ  (B1 and B2 nonimmigrant visas)မ်ားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က စတင္ကန္႔ သတ္ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အေမရိကန္ အမိေျမလံုၿခံဳ ေရးဌာနသည္ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူျခင္းကို အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံထား ရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ လက္ခံေရး သံတမန္ဆက္ဆံ ေရးအရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အထက္ပါ အေမရိကန္၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန တို႔၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တို႔ထံ 7Day Daily သတင္းစာက ေမးျမန္းရန္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မရခဲ့ေပ။