ႀကိဳဆိုႏႊဲေပ်ာ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

 

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳကာလ တိုင္းရင္းသား ေတးဂီတအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ညတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးကိုယ္စား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ႏွ္င့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံကာ အလွဴေငြမ်ား ပါဝင္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဆာင္တြင္ မဂၤလာရွိေသာ ညခ်မ္းအခါသမယ မဂၤလာရွိေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေတးသံသာမ်ားျဖင့္ သာယာေဝစည္ေနခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ပံုရိပ္မ်ားကို ဤသို႔ ေတြ႔ရသည္။
#ေအာင္ပုိင္မင္း


Leave a Reply