စပါးေျခြေလွ႕ရာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါဝင္ႏႊဲ

 

မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္ မတီကဦးစီးၿပီးအင္ၾကင္းကုန္းေက်း ရြာႏွင့္ မရင္းကုန္းေက်းရြာရိွ ပါတီ ဝင္ေတာင္သူဦးေက်ာ္စိန္၊ဦးေက်ာ္ယု ႏွင့္ ဦးၾကည္ေမာင္တို႔၏လယ္ ေျမမ်ားတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းေျခြ ေလွ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါတီဝင္ မ်ားကယခုလ ၆ရက္ႏွင့္ ၇ရက္တို႔ တြင္ သြားေရာက္လုပ္အားေပး ကူညီခဲ့သည္။

အဆိုပါစပါးရိတ္သိမ္းေျ>ြခေလွ႕ ျခင္းလုပ္ငန္းသို႔ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိန္ဝင္းထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိုး၊ ခ႐ိုင္လယ္ သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးဖိုးေထာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးျမင့္သန္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

လင္းလက္


Leave a Reply