ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ KSYN လူငယ္တာဝန္ခံအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

ကယားျပည္နယ္လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ရလဒ္မ်ားကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္း၌ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကြယ္ရယ္ဖိုး၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ဦးစူးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကူးရယ္၊ ကယားျပည္နယ္KSYN လူငယ္တာဝန္ခံဦးမ်ိဳးလႈိင္ဝင္းႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦးတို႔ အသီးသီးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း ေခါင္းစဥ္သံုးခုျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးကာ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။
လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ နာနတ္ေတာကက္သလစ္ ဓမၼာ႐ံုတြင္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းဖိုရမ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ လူငယ္မ်ား၊ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသည့္ လူငယ္ စုစုေပါင္း ၁၂ဝ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုဖိုရမ္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလ၊ လူငယ္ႏွင့္အခြင့္အလမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးပါတီသို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက ကယားျပည္နယ္ KSYNလူငယ္အဖြဲ႔ တာဝန္ခံထံသို႔ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီျပကၡဒိန္အား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)


Leave a Reply