ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ဒီဇင္ဘာလဆန္းက်င္းပရန္ လ်ာထား

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာပထမပတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရန္ လ်ာထားေၾကာင္း PPST အဖြဲ႔ဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္အတြင္း PPST အစည္းအေဝးေခၚယူျခင္း၊ NCA လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပူးတြဲေခၚယူမည့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘အနည္းဆံုး ေလးရက္၊ ငါးရက္ေလာက္ၾကာမယ့္ ပြဲျဖစ္သြားတယ္။ ေလးရက္၊ ငါးရက္တစ္ဆက္တည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီမွာ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္ကိုေတာ့ လ်ာထားတာေပါ့’’ ဟု (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

PPST အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ‘‘ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ ဖို႔ေပါ့။ ဒါက အဓိကေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရွိတာက NCA စာခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းကိုး။ ဒီစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ဖို႔ေပါ့။ ဒီအေကာင္အထည္ေဖာ္တာေတြကို ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ဖို႔ ဒါကိုလုပ္ ေပးရမယ္။ ဒါက PPST ရဲ႕ ပထမတာဝန္ေပါ့။ ဒုတိယတာဝန္ကေတာ့ မထုိးေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ထိုးလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ နည္းလမ္းရွာေဖြဖို႔က ဒုတိယတာ ဝန္ေပါ့’’ ဟုဆိုသည္။

PPST အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစဖိုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္တို႔ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) ကို NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply