တႏိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စည္းရံုးေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈသင္တန္းဖြင့္လွစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ စည္းရုံးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၆) ကို ေအာက္တိုဘာ (၂၅) ရက္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

tanine1

သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေကဆမ္ေအာန္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ စည္းရံုးေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသား/သူ စုစုေပါင္း (၆၀) ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီတာ၀န္ခံ ဦးေကဆမ္ေအာန္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ကိုမွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္တန္းပို႔ခ်မႈတြင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေကဆမ္ေအာန္ (တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္တာ၀န္ခံ) မွ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းစတင္ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply