အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၂/၂၀၁၆ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ေနရာကို ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ (ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး- ၿငိမ္း) က တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာကို ဦးညီလွငယ္ (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး-ၿငိမ္း) တို႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေန၀င္းဦးတို႔က တာ၀န္ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပညာေရးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဦးစီးဌာနေတြရဲ႕ မူ၀ါဒေတြတင္မကဘဲ အျခား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ၊ ဦးစီးဌာနေတြရဲ႕မူ၀ါဒေတြကိုပါ ကိုင္တြယ္သြားမွာပါ။ ဦးစီးဌာန ေတြမွာ မူ၀ါဒျပ႒ာန္းၿပီးသားေတြလည္း ရွိတယ္။ ျပ႒ာန္းထားတာေတြကို ပယ္ဖ်က္ခြင့္၊ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲခြင့္ ေတြလည္း လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရမ္းႀကီးမားတဲ့မူ၀ါဒမ်ိဳးေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အရင္တင္ျပၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ပါ။ ဒီေကာ္မရွင္က မူ၀ါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အဓိကက် သြားတာေပါ့ ” ဟု ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို ပညာေရးက႑အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေရြးခ်ယ္ ေသာသူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ေရြးခ်ယ္ေသာသူ ၂၁ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

Democracytoday


Leave a Reply