ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးေအာင္ေက်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾက ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply