ကယားျပည္နယ္၊ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဖရူဆိုၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားႏွင့္ ဖရူဆိုၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္က ဖရူဆိုၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးရီးခ်က္၊ ဦးအန္ဒေရးရ(မီး)၊ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလး၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၂၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ထိုးေဆြးေႏြးၾကၿပီး လာမည့္ ၂၀၁ရၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္ (၁) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဗ်ားျမာေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)


Leave a Reply