ဘန္ကီမြန္ သီရိလကၤာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ဆႏၵျပသူမ်ားက ကုလသမဂၢကို ႐ႈတ္ခ်

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္ သီရိလကၤာသို႔ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ သီရိလကၤာ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ကိုလံဘုိၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ၀င္းအျပင္ဘက္၌ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ကာလၾကာရွည္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ကုလသမဂၢ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

Thiri Linkar

ဘန္ကီမြန္၏ ႏွစ္ရက္ၾကာသီရိလကၤာခရီးစဥ္ ပထမေန႔အျဖစ္ ၎ေရာက္ရွိမလာမီကေလးတြင္ ကုလသမဂၢ၀င္းဆီသို႔ ခ်ီတက္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေနာက္သို႔ ျပန္ဆုတ္ေစခဲ့သည္။

“ကုလသမဂၢေရ ခင္ဗ်ားဘယ္ေနရာမွာလဲ” ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ ေခ်မႈန္းျခင္းခံရေသာ တမီလ္သူပုန္မ်ားအေပၚ အျပစ္တင္ထားသည့္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္အတြင္း ေသဆံုးသူတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပ ထားေသာ ပိုစတာတစ္ခု၌ေရးသားထားသည္။

ဆႏၵျပေနၾကေသာ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ားက တမီလ္သူပုန္မ်ားဘက္သို႔လိုက္သည္ဟု ကုလသမဂၢကို စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး တမီလ္လူမ်ဳိးစုအတြင္းရွိ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကလည္း ၃၇ ႏွစ္ၾကာ သီရိလကၤာ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုလသမဂၢကို ေ၀ဖန္ၾကသည္။

“တမီလ္အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြကို ဗံုးၾကဲၿပီးသတ္ျဖတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢက အသံတိတ္ေနပါတယ္” ဟု ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး အက္ခမီးမာနာဒါယာရက္နီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားက ဘန္ကီမြန္ထံသို႔ ေပးရန္ အသနားခံစာ တစ္ေစာင္ကို ကုလသမဂၢ႐ုံးသုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

“အခုေတာ့ ကုလသမဂၢကအၾကမ္းဖက္မႈကိုႏွိမ္နင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအျပစ္ေပးဖို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနပါၿပီ”ဟု အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးက ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကုလသမဂၢက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆိုထားမႈကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုလံဘိုၿမိဳ႔၏ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားေသာ ေနရာတစ္ခု၌ တည္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢ႐ံုး အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေန ေသာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တရား႐ံုး အမိန္႔စာတစ္ခု ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုတားဆီးရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လု႔ိလဲဆိုေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြကေန မၿငိမ္မသက္မႈေတြဆီ ဦးတည္ သြားမွာစိုးလို႔ပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူစုခြဲၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ကုလသမဂၢ႐ံုးအတြင္းသို႔ ဘန္ကီမြန္၏ယာဥ္တန္း ၀င္ေရာက္ လာခဲ့သည္။ # Eleven


Leave a Reply