ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သို႔ ေလ့လာေရးထြက္ခြာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးတို႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ CHINA EASTERN B – 6143 ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။

????????????????????????????????????

အဆိုပါ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းဦးေဆာင္ေသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔အား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္လံပို႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။

အဆိုပါေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ၁၂ရက္ၾကာ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးကို


Leave a Reply