မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔ေပၚရွိ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားအား ေရစႀကိဳၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မိသားစုမွ ယေန႔ (၃၀-၈-၂၀၁၆) အာရံုဆြမ္း ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply