ကုမၸဏီ၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Microsoft app မ်ားထည့္သြင္းရန္ Lenovo စီစဥ္

Lenovo မွထုတ္လုပ္သည့္ Android စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Microsoft app မ်ား ပါဝင္လာမည့္ မူပိုင္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ Lenovo စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Microsoft Office, OneDrive ႏွင့္ Skype app မ်ားကဲ့သုိ႔ နာမည္ေက်ာ္ app မ်ား ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

New Picture

Samsung, Xiaomi ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ OEM မ်ားသည္လည္း အလားတူ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ထားခဲ့သည္။ Microsoft ႏွင့္ Lenovo ၏ သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ မသိရေသးေပ။ ယခုကဲ့သုိ႔ သေဘာ တူညီခ်က္တြင္ Microsoft ကဲ့သုိ႔ကုမၸဏီက ထုတ္ကုန္မ်ားထည့္သြင္းလိုသည့္ အျခားကုမၸဏီ တစ္ခုအေပၚတြင္ မူပုိင္ခြင့္အသုံးျပဳခ ရယူေလ့မရွိေပ။

“Microsoft နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈဟာ နာမည္ေက်ာ္ app အခ်ိဳ႕အားသာခ်က္နဲ႔ Lenovo သုံးစြဲသူအတြက္ အခြင့္အေရးသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ကုန္ေပၚက Microsoft app နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ ကမၻာတစ္ဝန္းက ထုတ္ကုန္သုံးစြဲသူေတြအတြက္ တန္ဖုိးသစ္ေတြ ယူေဆာင္လာမွာပါ” ဟု Lenovo Corporate Alliances ၏ေခါင္းေဆာင္ ခရစ္ရွန္အီဂ်န္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ app မ်ားသည္ Lenovo ၏ တန္ဖိုးႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။ ထို႔အျပင္ Lenovo ၏ Moto ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ Microsoft app မ်ားပါဝင္လာ ဖြယ္ရွိသည္။ Moto စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ bloatware နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အၿမဲတေစ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

# Internet Journal


Leave a Reply