ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္သည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေဒၚဝါဝါေထြးရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
• ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ ဘယ္အခ်ိန္ ကတည္းကစတင္ပါဝင္ခဲ့ပါသလဲ။

ကြၽန္မက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အသင္းကတည္းက ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ပါတီအျဖစ္ ဆက္သြားေတာ႔လည္း ပါတီဝင္ အျဖစ္နဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

• ညီလာခံတက္ေရာက္ျဖစ္ပံု ေလးကို ေျပာျပေပးပါ။
ညီလာခံဆိုတာ ကြၽန္မတို႔က ပါတီအေနနဲ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာဆို ရင္ ပါတီညီလာခံကအျမင့္ဆံုးပဲ ေလ။ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ပါတီညီလာခံကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားတစ္ ဦးအေနနဲ႕ေရာ ပါတီကိုယ္စားျပဳ အေနနဲ႕ေရာဝမ္းလည္းသာပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။

• ညီလာခံမွာဆရာမအေနနဲ႕ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို သိလို ပါတယ္။
ကြၽန္မက အႀကိဳညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးမွာ အစုအဖြဲ႕(၃) ကေန ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္အားလံုး ကို အစုအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ခြဲလိုက္တဲ့အခါ မွာ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ခိုင္မာေရး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရပါတယ္။ ဒီကိုမလာခင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္မွာေရာ ဒီစာတမ္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးညီလာခံ အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအား လံုးခြဲလိုက္ပါတယ္။စာတမ္းေတြ ျပဳစုၿပီး သူ႕ေဒသ၊ ကိုယ့္ေဒသအျမင္ ေတြစုစည္းၿပီးေတာ႔မွ ျပည္သူေတြ အတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့စာတမ္းတစ္ ေစာင္ျဖစ္လာဖို႔၊ လက္ရွိကာလနဲ႕ လည္းကိုက္ညီေအာင္ အနာဂတ္ ကာလအတြက္ကိုပါ။ ေနာက္ ပါတီတြင္းမွာေရာ ဒီမိုကေရစီရင့္ က်က္ခိုင္မာဖို႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကို စည္းစနစ္တက်နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္နယ္မွာ ကတည္းက အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးမွာ စာတမ္းျပဳစုဖို႔အစုအဖြဲ႕ ေတြခြဲပါတယ္။ ဒီကိုေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့လည္းျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္ေတြက အစုအဖြဲ႕ လိုက္စာတမ္းေတြ ေဆြးေႏြးရပါ တယ္။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ေလ့လာ မွတ္သားသိရွိတာကိုေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကတိုင္းရင္းသားဦးေရ လည္းမ်ားပါတယ္။ေဒသတစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းတည္ရွိတဲ့ ပထဝီ အေနအထားကလည္းမတူပါဘူး။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကြၽန္မ တို႔ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ခ႐ိုင္သံုးခုရွိ တဲ့အနက္ သူရဲ႕နယ္ေျမေဒသ အေျခအေနေတြက မတူပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ ခိုင္မာေရးစာတမ္းကိုဗဟိုညီလာခံ ကိုတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဒသအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္ေတြပါေအာင္ေရးသားျပင္ ဆင္ၿပီးမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
• ပါတီညီလာခံဦးတည္ခ်က္ ေတြနဲ႔အညီ ဒီမုိကရစီဆန္ဆန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေနတဲ့ အေန အထားကို သိလိုပါတယ္။
ပါတီညီလာခံကို ဦးတည္ ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕ ကြၽန္မတို႔ က်င္းပၾကတယ္။ ညီလာခံႀကီး က်င္းပတဲ့အခါ အထက္ကေန ေအာက္မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ေအာက္ေျခ ကေန အထက္အထိ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)မွာဆို တိုင္းရင္းသား အလႊာေပါင္းစုံပါပဲ။ ရပ္/ေက်း ကေနျပည္နယ္အဆင့္ထိ ေရြးခ်ယ္ တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားအလႊာ ေပါင္းစံုပါေအာင္ ေတာင္သူလယ္ သမားအလႊာ၊အလုပ္သမားအလႊာ၊ လုပ္ငန္းရွင္အလႊာ၊အမ်ဳိးသမီးေရး ရာအလႊာ၊ လူငယ္အလႊာအလႊာစံု ပါေအာင္ ကိုယ္နယ္ေျမေဒသ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးစုစုစည္း စည္းေလးျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္မတို႔ ပါတီအေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။
• ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ေနတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူနဲ႕ တစ္ သားတည္းျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေဆာင္မလဲ။
ပါတီဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္ သက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ပါတီႀကီး ေရ ရွည္တည္တံ႔ဖို႔ဆိုရင္ ပါတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန ဒီပါတီရဲ႕ယံု ၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ထိထိမိမိနဲ႕ ျပည္သူေတြနဲ႕တစ္သားတည္းျဖစ္ ေအာင္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထဲထဲဝင္ ဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို အျမဲနား ေထာင္ၿပီးေတာ႔မွ အရင္ကထက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ထင္ မိပါတယ္။
• ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေနနဲ႔ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ား မ်ား႐ံႈးနိမ့္တယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။ ဆရာမတို႔ေဒသမွာ ဘယ္လိုအေျခ အေနရွိခဲ့ပါသလဲ။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္မတို႔ပါတီအေနနဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး အတိုင္းအတာနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ ဆိုရင္ ဒုတိယေနရာမွာ လိုက္ပါ တယ္။ လံုးဝ႐ံႈးနိမ့္တယ္လို႔ မဆို ႏိုင္ပါဘူး။ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေခတ္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုၾကည့္ ရင္ ကြၽန္မတို႔က ဒုတိယအင္အား အႀကီးဆံုးပါ။ ကြၽန္မတို႔ပါတီအေန နဲ႕က ဒီထက္ပိုအားစိုက္ၿပီးေတာ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ ပါတီႀကီးက ဦးျပန္ေမာ့ လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္မ တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ မ႐ံႈးပါဘူး။ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)မွာဆိုရင္၊ လႊတ္ေတာ္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာဆိုရင္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာကုိးေနရာ ၁ဝ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အဆင့္မွာဆိုရင္ငါးေနရာ၊ တိုင္း ရင္းသားေရးရာတစ္ေနရာဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔က ၁၄ေနရာအႏိုင္ရပါ တယ္။ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ မွာ ကြၽန္မတို႕က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင္႔ရ ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္ မၿပိဳင္ပါ ဘူး။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမၿပိဳင္ပါဘူး။ မိုင္း႐ွဴးက လည္း နယ္ေျမေဒသအေျခအေန အရမၿပိဳင္ပါဘူး။ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ ၁၄ ေနရာ အႏိုင္ရပါတယ္။

• ျပည္သူကို ဘာမ်ားစကား လက္ေဆာင္ပါးလိုပါသလဲ။
ျပည္သူကိုစကားလက္ေဆာင္ ေပးခ်င္တာက ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င္႔သံုးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြ အားလံုးကအမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ဖို႔ရယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ယဥ္ ေက်းမႈထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမယ့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔၊ အမိ်ဳးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုထိပါး မဲ့ကိစၥေတြကိုႏိုင္ငံေရးအသိ၊ ႏိုင္ငံ ေရးသတိနဲ႕ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ အၿမဲသတိနဲ႕ႀကိဳးစား ၿပီး ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ခိုင္မာေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။ ဒါဆို ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေနထက္ေဝ


Leave a Reply