ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ပုသိမ္ျမိဳ႔နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ျမိဳ႔နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းမွ လွဴဒါန္းေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား အမွတ္ (၁၄)နယ္ေျမ ပန္းဆက္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ၾသဂုတ္ (၁၅) ရက္က အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ယင္းေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေပးအပ္မႈအား ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္မွ ဦးေဆာင္၍ ခရုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရုံးအဖြဲ႔မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီတြင္းေရးမွဴး၊ ျမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

USDP Ayeyarwady Region News


Leave a Reply