ဖိလစ္ပိုင္တြင္ မြတ္စလင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္စ

Philippine

မနီလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၄

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆုံး႐ႈံးသည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ သမၼတ ႐ုိဒရီဂိုဒူတာေတး လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးမြတ္စလင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျပန္လည္စတင္သည္။

မေလးရွားတြင္ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပသည့္ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သမၼတ ဒူတာေတး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပ ေျမပုံအေပၚ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“လမ္းျပေျမပုံအေပၚ အျပည့္အဝနားလည္မႈရေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးကို သတိ ေပးထားလိုတယ္။ ဒါက လြယ္ကူတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါ။”ဟု သမၼတအႀကံေပး ဂ်ီးဆက္ဒူရီဇာက သတင္း ေထာက္မ်ားအား အေသးစိတ္မဟုတ္ဘဲ ေျပာဆိုသည္။

အင္အား ၁၂၀၀၀ ရွိ ေမာ္႐ိုအစၥလာမ္မစ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး MILF က ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစကာ မြတ္စလင္ အမ်ားစုရွိေသာ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေသြးထြက္သံယိုမ်ားေသာ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ သေဘာတူညီမႈအရ မင္ဒါနာအိုတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္း ေပးၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ MILF သူပုန္ တို႔က လက္နက္ခ်မည့္ သေဘာတူညီမႈျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက MILF တို႔ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားကာ ရဲကြန္မန္ဒို ၄၄ ဦးေသဆုံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဥပေဒအတည္ျပဳႏိုင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွး ရကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၾကီးမားသည့္ သမိုင္းမွတ္တုိင္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း” သမၼတဒူတာေတးက ေျပာဆိုသည္။

(ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္)


Leave a Reply