ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရိွေသာ ၿမိဳ႕ေပၚအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ေနျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးျမင့္အုန္း၊အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးမင္းလြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အမွတ္(၁)ရပ္ ကြက္၊အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္မွပါတီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၉.၈.၂၀၁၆ရက္ေန႔နံနက္၁၀နာရီအခ်ိန္မွစတင္၍ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရိွေသာအိမ္ေထာင္စု(၁၄၄)စုအား အိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားေရာက္ၿပီး ဆန္ မ်ားလႉဒါန္းပံ့ ပိုးကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။


Leave a Reply