တႏိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈ္င္းစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏုိင္းၿမိဳ႔နယ္မွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အပတ္စဥ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေကဆန္ေအာင္မွ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ကိုမွ စည္းရံုးေရးနယ္ေျမဂြင္မ်ားႏွင့္ ဌာနလုပ္ငန္းခြဲေ၀ထားမႈႏွင့္ စည္းရံုးေရးနယ္ေျမအလိုက္ ခြဲေ၀ထားမႈ အေျခ အေနမ်ားအား ခ်ျပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဘာမ္ေဆာင္မွ F17 ေငြလြဲကိစၥႏွင့္ ဘဏ္စာအုပ္ကိစၥမ်ား၊ နာမည္အလြဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ရန္ တင္ျပ ကာ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးခ်င္းမွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေကဆန္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ကို၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဘာမ္ေဆာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္လင္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသန္းေမာင္၊ ေဒၚဂ်ာေအာင္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္၊ ဦးကြမ္နင္ေဇာ္ေအာင္၊ ဦးဆငိုင္ဒန္ေခါင္၊ ၿမိဳ႔နယ္အရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးေအာင္လီ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply