သဲကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အမာခံေကဒါမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္ သဲကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ဇြန္လ (၅) ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲက ျပဳလုပ္ေသာေတြ႔ဆံုပြဲ၌ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးေအာင္ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္တို႔ သည္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေသာ အမာခံ(ေကဒါ)မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သဲကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚဥမၼာမို႔မို႔ေဇာ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲလင္း ေအာင္ႏွင့္ ့ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းမ်ားမွ အမာခံမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၁ဝဝ) ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply