ေလးမ်က္ႏွာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံေကဒါမ်ား တာ၀န္ေပးအပ္

KanGyi1

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေရွ႕ျခမ္းေဒသ အမာခံေကဒါမ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔က ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္းမွ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ  ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဌးဝင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဌးဝင္းမွ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားအား တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္လႊာ မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Laymyethna

Leave a Reply