ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ကြင္းဆင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မွ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းသည္ တာခ်ီိလိတ္ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုစံ၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္၀ိုးလွိဳင္း၊ စည္းရံုးေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုေမာင္တို႕ႏွင့္အတူ ေက်းရြာ/အုပ္စုပါတီမ်ား စနစ္တက် ဖြဲ႔႔စည္း ရန္ ေမလ (၂၅) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တာေလၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ တာေလစည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဦး၀ါရွင္၊ ဦးေအာင္ထန္ႏွင့္အတူ ရန္ကင္း(၂)၊ ေဟြဟယ္၊ ေအာင္လွိဳင္သင္း၊ ေဗသလ၊ က်ပါးရြာမ်ားႏွင့္ တာေလၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၂)မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္(၂၀)ဦးျဖင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဖြဲ႕စည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ိဳးျပဳ
လုပ္ငန္းမ်ားပါတီ၏ ေရွ႕လမ္းစဥ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုညိွႏွိဳင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္သို႕ ဆက္လက္သြားေရာက္ၿပီး  က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္ဖြဲ႕စည္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို နမ့္ေငါ့စည္းရံုးေရးေရးတာ၀န္ခံ၊ က်ိဳင္းလပ္ပါတီ၀င္ ေဟာင္းဦးစိုးသိန္းတို႕ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အသင္း၀င္ ဦးအိုက္ေကာင္၏ လယ္ယာေျမမ်ား ပံုစံ (၇) ေလွ်ာက္ ထားေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းတြင္ သြားေရာက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ က်ိဳင္းလပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ စည္းရံုးမႈအရ ၾကယ္ပဲမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ မအန္႕ခန္ေက်းရြာ၊ မိုင္းလင္း(အေနာက္) ရွိေဒၚပါႏြန္း၊ ေဒၚနန္းခမ္းတို႔၏ ၾကယ္ပဲခင္း ျဖစ္ထြန္းေနမႈကို ၾကည့္ရႈခဲ့့ၾကၿပီး တာခ်ီလိတ္သို႔ ညေန(၄)နာရီတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
တာေလၿမိဳ႕နယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေက်းရြာမွ တင္ျပအကူအညီေတာင္းခံလာ ေသာ ေဟြေလာေက်းရြာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး (အ.မ.ကတြဲ) စာသင္ေက်ာင္း တြင္ လိုအပ္ေနေသာ က်ပ္(၂)သိန္း(၅)ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ ၁၀ေပသြပ္(၄၅)ခ်ပ္အား ပါတီမွ ေပးလွဴ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Myo Thant’s Post


Leave a Reply