ဆီးရီးယားျပည္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ IS ျပန္ေပးဆြဲထား

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုအား တနလၤာေန႔က IS ၏ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ည္ဟု ဆီးရီးယားႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းဌာနက ယေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Badia Cement စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ပုိင္ရွင္ႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ မိသားစုမ်ားကမူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍မရဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာသူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနကာ အခ်ိဳ႕ရင္းျမစ္မ်ားက ၂၅၀ ဦးဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားလံုၿခံဳေရးသတင္းရင္းမ်ားကမူ IS ၏ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း အနီးရွိေလတပ္စခန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတုိ႔ကုိလည္း အစုိးရထံမွ သိမ္းဆည္းရန္ ႀကိဳစားခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု ဆုိသည္။


Leave a Reply